Soft Skills ve Hard Skills

Yazarlar: İrem Kumcağız ve Selin Tombul

İş dünyasının hızlı akışında yer edinebilmek için kendimizi sürekli ve farklı şekillerde geliştirmeye ve yenilemeye çalışırız. Eğitim hayatımızı başarılı bir şekilde tamamlayıp çeşitli kurslara ve etkinliklere katılarak kazandığımız yetkinlikler ile özgeçmişimizi donattıktan sonra iş dünyasına adım atmaya hazırızdır. Bu aşamada kariyer basamaklarını tırmanan her bireyin mutlaka duyduğu, kişinin bir bakıma nitel ve nicel kabiliyetlerini ölçen iki kavram ile karşılaşırız: ‘Soft Skills’ ve ‘Hard Skills’. Türkçe karşılıklarıyla hassas beceriler ve zor beceriler olarak adlandırılan bu iki kavramın neler ifade ettiğine birlikte göz atacağız.

Hard Skills Nedir?

Kişinin verilen işi yapabilmesi için gerekli olan teknik bilgi birikimi ve becerilerin tümüne hard skills adı verilir. Türkçe karşılığı ‘zor beceriler’ olan bu kavram, bireyin eğitimini aldığı, öğrenebildiği somut ve net yetkinlikleri ifade ediyor. Yabancı dil hakimiyeti, üniversite diploması, edinilen sertfikalar ve mesleki araçların kullanımı gibi becerilerin hepsi hard skills kapsamına giriyor.

Soft Skills Nedir?

Kişinin bir bakıma karakter özelliği olarak sahip olduğu, kişiler arası etkileşimi kapsayan ve ölçülmesi zor becerilere verilen isimdir. Analitik düşünme, empati yeteneği ve zaman yönetimi gibi yetenekler soft skills kapsamında değerlendirilir. Soft skills sadece kişinin etrafına karşı gösterdiği davranışları ifade etmez. Aynı zamanda kişinin kendi davranışlarının farkında olması ve kendine gözlemci olarak bakabilmesi gibi bireysel özellikler de soft skills kapsamına girer. Bu becerileri kazanmanın belli bir yöntemi olmamak ile birlikte kişinin kendi donanımlarının farkına vararak yetenekli olduğu alanlara hakimiyetini arttırması ve zayıf olduğu alanlarda ise kendini geliştirecek hedefler koyması ‘hassas beceriler’inin etkinliği için güzel bir başlangıç olacaktır.

Hard skills ve soft skills birbirlerinin tamamlayıcısı olarak görülür. İşverenler genellikle iki kavram arasında dengeyi sağlayabilmiş kişileri işe almayı tercih eder. Başlı başına iş yetkinliğine veya sosyal becerilere sahip olmak iş hayatının çok yönlü yapısında tutunmayı zorlaştırabilir. Küçük bir özdeğerlendirme sonucunda kendinizde yapacağınız değişiklikler ile sahip olduğunuz iş kabiliyetinin birleşimi, iş dünyasında istediğiniz yeri almanıza yardımcı olacaktır.

Yazımızın devamında hem önemli bir soft skill hem de işverenlerin çalışanlarında aradığı niteliklerden biri olan liderlik becerisine göz atacağız.

Liderlik Nedir? Lider Kişi Kimdir?

Liderlik becerisini basitçe ortak bir amaç veya hedef doğrultusunda kişileri harekete geçirebilme ve yönlendirebilme yeteneği olarak tanımlayabiliriz. Aynı zamanda kişinin sahip olduğu motivasyonu etrafındaki insanlara aşılayarak bir işin veya görevin yetkin bir şekilde yapılmasını sağlamakta liderliktir. Lider kişi hareketin ilham kaynağı ve yol göstericisidir. Ayrıca güçlü iletişim becerileri ve olaylara farklı bakış açısıyla bir grubu etki altına alabilen kişilere de liderlik becerilerine sahip diyebiliriz. Güçlü iletişim becerisi, yaratıcı ve analitik düşünce, yüksek motivasyonlu olmak lider bir kişinin karakteristik özelliklerinden birkaçıdır. Merceğimizi biraz daha genişleterek bu özelliklerden bazılarına göz atalım.

İletişim Becerisi

Güçlü iletişim becerileri iş hayatında çok önemli rol oynar. İyi bir liderin iletişimi tek taraflı olmamalıdır, hem kendini dinletebilmeli hem de çevresindekileri dinleyebilmelidir. Karşısındaki ile iletişim kuruş biçimi, alacağı sonucu da şekillendireceğinden ikna kabiliyeti yüksek olmalıdır.

Hedefe Odaklılık

Kısa ve uzun vadeli olarak değişebilecek şekilde elde edilmesi gerekenleri net bir şekilde belirlemek lider olmanın temel özelliklerinden biridir. Hedefler doğrultusunda sapmadan ilerlemek gerekir. Bu hedeflerin gerçekçi ve akılcı olması, olağan dışı beklentiler olmaması adına çok önemlidir.

Motivasyon

Bir liderin çok fazla sorumluluk üstlenmiş olacağı aşikâr. Bu yükün üstesinden gelebilmek, çevresindekileri teşvik edebilmek ve onlara ilham olmak adına ilk olarak kendi moral ve motivasyonunu yüksek tutması da çok önemli. Liderler yüksek motivasyon sağlamak ve sürdürmek adına hedeflenen başarılar gerçekleştikçe kendini ödüllendirme gibi yöntemler belirleyebilir.

Sorumluluk Bilinci

Başarılı bir lider için sorumluluk bilinci vazgeçilmez bir unsur. Bu sebeple de lider, başında bulunduğu işte de, bireysel bir konuda da sorumluluk alabilmeli; işlerin ters gittiği bir durumda ise hesap verebilmeli. Hatta kimi zamanlarda kendinden önceki işin sorumluluğunu da üstlenmesi gerekebilir.

Ekip Kurabilmek

Bir grup insanı bir araya getirip aynı hedefe yöneltmek, aralarındaki dinamiği kontrol altına tutmak bir liderin yapması gereken en temel iştir. Her biri birbirinden farklı olan insanların yeteneklerini ve nasıl değerlendirebileceklerini analiz eder. Böylece kişilerin potansiyellerinin ortaya çıkmasını sağlar. Aynı zamanda da ekiptekiler arasındaki rekabetten endişe duymak yerine motive olmalarına yardımcı olmalıdır.

Peki Liderlik Öğrenilebilir Mi?

“Lider olunmaz lider doğulur” klişesini bir kenara bırakmak gerek. Her ne kadar kimi insanların doğuştan bu kabiliyete sahip olduğunu düşünsek de bazı becerileri geliştirerek de lider olunabilir ve yeteri kadar çaba gösterildiği takdirde başarılı bir lider olabilirsiniz.

Kaynakça:

https://www.uplifers.com/is-hayatinda-basariya-kosan-guclu-liderlerin-14-ortak-ozelligi/

https://www.anadoluhayat.com.tr/blog/kariyer/basarili-liderlerin-5-onemli-ozelligi-34

https://www.iienstitu.com/blog/liderlik-nedir-etkili-liderin-9-ozelligi

https://www.iienstitu.com/blog/bilge-lider-olmanin-yollari

https://www.michaelpage.com.tr/advice/y%C3%B6netim-tavsiyeleri/%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan-geli%C5%9Fimi/en-%C3%B6nemli-10-liderlik-yetene%C4%9Fi

https://www.dahaiyisen.com/soft-skills-nedir

https://gelisimseninle.com/tr/haber/detay/121/is-hayatinda-gerekli-olan-beceriler-hard-ve-soft-skills

https://www.investopedia.com/terms/s/soft-skills.asp

https://www.manpower.com.tr/blog/soft-skills-ve-hard-skills-nedir-soft-skills-ornekleri-nelerdir

Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübü